Algemene voorwaarden

Om de behandeling/retreat/ceremonie/cursus die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij de Reiki Coach ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

♥ Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

♥ Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.

♥ De Reiki Coach is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

♥ Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je de Reiki Coach niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan je gegeven is.

♥ De retreats/ceremonies bij De Reiki Coach valt onder ‘vrijetijdsbesteding’, wat betekent dat je altijd drie dagen bedenktijd hebt na het maken van een afspraak. Je kan dus binnen 72 uur na het maken van de afspraak kosteloos annuleren zonder opgaaf van reden.

Bereikbaarheid

Je kunt mij bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur, bij voorkeur per email:

  • Voor alle vragen over reeds geboekte cursussen of opleidingen: facturen@dereikicoach.nl
  • Voor algemene vragen: team@dereikicoach.nl

Door al onze activiteiten ben ik niet altijd telefonisch bereikbaar, maar als je een dringende vraag hebt kun je uiteraard de voicemail inspreken zodat ik je terug kan bellen.

Voorbereiding

Iedere cursist is zelf verantwoordelijk om zich ruim op tijd voor te bereiden op zijn of haar cursus

Annulering modules

De Reiki Coach behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers de module te annuleren en een andere datum aan te bieden. Restitutie van het inschrijfgeld zal alleen bij volledige annulering plaatsvinden. Mocht om wat voor reden dan ook- een cursus worden geannuleerd van de zijde van de Reiki Coach, dan worden alle aanbetalingen per ommegaande teruggestort, tenzij in overleg, er al akkoord is gegaan met een nieuwe cursusdatum.

Voorwaarden (online)cursussen/opleidingen

Annulering en verplaatsing door de deelnemer:

Na de (eerste) betaling is de inschrijving definitief en geldt er een bedenktijd van 3 dagen. Vervolgens gelden de onderstaande annuleringskosten. Voor het verplaatsen van deelname naar een andere cursusdatum gelden dezelfde voorwaarden als voor annulering van deelname.

Annuleringvoorwaarden:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van het opleidingsbedrag
  • 2 Maanden tot 1 maand voor aanvang van de opleiding: 50% van het opleidingsbedrag
  • 1 Maand voor aanvang van de opleiding: 100% van het opleidingsbedrag

Voorwaarden retreat/ceremonie

> Wil je jouw afspraak verzetten of annuleren in de periode tussen drie dagen na het boeken van de afspraak en de geplande afspraak – dan bereken ik een fee van €25,- voor de administratieve handelingen die daarbij horen.

Annuleringsvoorwaarden:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de retreat/ceremonie 10% van het bedrag
  • 2 Maanden tot 1 maand voor aanvang van de retreat/ceremonie: 50% van het bedrag
  • 1 Maand voor aanvang van de retreat/ceremonie: 100% van het bedrag

Op de dag en tijd die ik voor je vrij heb gehouden, komt zelden een nieuwe afspraak tot stand. Tegelijkertijd lopen de kosten gewoon door; o.a. de huur voor de ruimte en er zijn ook allerlei administratieve handelingen rondom het inplannen van een nieuwe afspraak.

> Je hebt een jaar (12 maanden) de tijd om een nieuwe afspraak in te plannen. Een eventuele fee voor het verzetten betaal je pas bij het maken van een nieuwe afspraak. Je plant die in door een nieuwe datum uit te zoeken in mijn agenda en een mail te sturen naar info@dereikicoach.nl

> Je zou er eventueel ook voor kunnen kiezen om een online sessie te doen, zo kan je zelfs vanuit het buitenland een sessie volgen. Daarnaast kun je het op iedere moment dat het jou schikt uitvoeren.

> Heel soms komt het helaas voor dat ik vanwege ziekte of overmacht een sessie zal moeten cancelen. Ik zal dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met jullie inplannen. Dit geeft geen recht op restitutie.